Adatvédelmi irányelvek

Kik vagyunk?

A weboldalunk címe: https://www.muvhazcsomor.hu.

Petőfi Sándor Művelődési Ház 2141 Csömör, Vörösmarty u. 1. Adószám 16798210-1-13

Továbbiakban, mint Szolgáltató.

Milyen adatokat gyűjtünk, milyen célból?

A személyes adatokat, mint név, cím, Szolgáltató számlakészítés céljából kéri, kizárólag abban az esetben amikor online kártyás fizetés történik a Felhasználó részéről. Ezeket az adatokat Szolgáltató továbbítja Csömör Nagyközség Önkormányzata (2141 Csömör, Szabadság út 5.) pénzügyi osztálya számára.

Ezek kívül az online fizetési rendszer használata során a fizetési rendszer szolgáltatója, az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. Adószám: 24386106-2-42) kezeli a fizetés során megadott adatokat, a Szolgáltató felé történő pénzügyi elszámolás céljából, azt további partnereknek nem adja tovább.

Tudomásul veszem, hogy a(z) Csömör Nagyközség Önkormányzata (2141 Csömör, Szabadság út 5.) adatkezelő által a(z) [www.muvhazcsomor.hu] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [név, bankkártya szám, tranzakció azonosításához szükséges azonosítók]. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Jegyvásárlás és rendezvényekre történő regisztráció során Felhasználó által megadott név és email-címet Szolgáltató kezeli, visszaigazoló levél, illetve feliratkozás esetén hírlevél küldés céljából.

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat?

 1. A Szolgáltató a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 2. A Szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 3. A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi
 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Szolgáltató és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és más támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 • A Szolgáltató az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
 • A Szolgáltató az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén?

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség..

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal?

Az adatkezelés célja: A profilalkotás segít abban, hogy a weboldal és a hírlevelek ajánlóiban a Felhasználó releváns, személyre szóló ajánlatokkal találkozzon. A profilalkotás segíti az adatfeldolgozót abban, hogy a vásárlói számára a legmegfelelőbb kínálatot állítsa össze.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

A kezelt adatok köre: e-mail, név, cím, a webhely használatához kapcsolódó információk (látogatás időpontja, időtartama, a megtekintett oldalak, az oldalakon történő átkattintások, a kereső használata), a kosár használata (megrendelési azonosító, termékek, azok termék kategóriái, értékei), vásárlások (tranzakció időpontja, értéke, a termék, annak kategóriája, igénybe vett kedvezmény, fizetési mód), technikai információk (IP cím, cookie azonosító, böngésző típusa, eszköz típusa, Google, Facebook), hírlevél és értesítő üzenet használati adatai (e-mail megnyitás időpontja, eszköze, átkattintott linkek, vásárlási adatok), a blog-rendszer használatához kapcsolódó adatok (kommentek, értékelések, átkattintott linkek).

A profilalkotáshoz kapcsolódóan automatizált döntéshozatal nem történik.

A profilalkotás logikája: az ajánlórendszer a kezelt adatok alapján a vásárló számára vélelmezetten legmegfelelőbb programok listáját kínálja fel megjelenítésre a weboldalon és a Szolgáltató által küldött üzenetekben.

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja. Ha a Felhasználó nem végez aktivitást, így a Szolgáltató által nyújtott egyetlen szolgáltatást sem vesz igénybe, a Szolgáltató a profilalkotásra történt feliratkozástól számított 3 év elteltével a regisztrációt törli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldalon és a hírlevelekben nem a Felhasználó számára releváns ajánlatok jelennek meg, a Felhasználó nem tudja igénybe venni a regisztrációhoz kötött kényelmi szolgáltatásokat.

A személyes adatok forrása: az érintett.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a személyes adatokat a Szolgáltató marketing osztályának munkatársai ismerik meg.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Cookie tájékoztató

A cookie-k („sütik”), olyan rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott weblap helyez el a te számitógépeden. A cookie-k egy részének célja, hogy az adott internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé, biztonságosabbá tegye a számodra, míg más cookie-k statisztikai adatok gyűjtésével segítenek nekünk tovább fejleszteni a weboldalunkat.

(https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar)

A sütiket általában két fő szempont szerint szokták csoportosítani: a lejáratuk ideje, illetve a szerint, hogy kitől érkeznek a számítógépedre.

A lejáratuk ideje szerint lehetnek:

 1. Ideiglenes vagy munkamenet sütik: vagy automatikusan vagy nem sokkal azután törlődnek, hogy kilépsz a böngészőprogramodból
 2. Álandó vagy tartós sütik: addig maradnak a számitógépeden amíg a lejárati idejük el nem érkezik, vagy addig amíg a böngészőprogramodban nem törlöd azokat

A sütik csoportosítása aszerint, hogy kitől származik az adott süti:

 1. A meglátogatott weboldal üzemeltetőjétől származó sütik csoportjába általában azok tartoznak, amelyek a weboldal használatát támogatják (pl. munkamenet sütik) – feltétlenül szükséges sütik
 2. Harmadik felektől származó sütik – jellemzően ide tartoznak a statisztikai és a marketing célokat szolgáló sütik. Közösségi modulok használata.

 

 1. A feltétlenül szükséges sütik

A weblap üzemeltetése céljából, annak működőképessége, alapvető funkcióinak biztosítása és a számítógépes rendszer biztonsága érdekében alkalmazott sütik, melyek használatához a weblapot üzemeltetőnek jogos érdeke fűződik.

Ezek általában olyan ideiglenes sütik, amelyek addig maradnak az internetes böngésző cookie-állományában, amíg a látogató el nem hagyja a weblapot és a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

Használatukhoz – a felsoroláson kívül – nincs szükség hozzájáruláshoz, mivel a szolgáltatások nyújtásához (jelen esetben a weboldal működtetéséhez) ezek a sütik technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

 

 

 1. Statisztikai és marketing célú sütik használata

A statisztikai sütik használatával információt gyűjtünk arról, hogy hogy a felhasználók hogyan használják a weblapot: melyik oldalakat tekintik meg, milyen munkameneteket indítanak, azok meddig tartanak, honnan érkeznek, milyen eszközt használnak. 

A statisztikai adatok gyűjtéséhez a Google Google Analytics Szolgáltatását használjuk. A Google a GDPR rendelkezéseinek értelmében adatfeldolgozónak számít, mivel adatokat gyűjt és dolgozz fel az ügyfelei nevében az ügyfelek utasításai szerint.

Az adatfeldolgozó adatai:

Google Ireland Limited
Írországban bejegyzett társaság, amely Írország jogszabályai szerint működik
(Nyilvántartási szám: 368047/Adószám: IE6388047V)
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Írország

A Google Analytics által használt _ga_ sütiről rövid tájékoztató:

A Google Analytics például olyan cookie-kat használ, amelyek segítségével információkat gyűjt, és jelentést készít a webhely használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy személy szerint azonosítaná az egyes látogatókat a Google számára. A „_ga”, a Google Analytics által használt fő cookie, lehetővé teszi a szolgáltatás számára, hogy megkülönböztesse egymástól a látogatókat, és két évig érvényes. A „_ga” cookie-t minden olyan webhely használja, amely igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatást (így a Google-szolgáltatások is). Minden „_ga” cookie egyedi az adott tulajdonra nézve, így nem használható egy adott felhasználó vagy böngésző különböző, egymáshoz nem kapcsolódó webhelyeken keresztüli követésére.

Hogyan használja a Google a cookie-kat

A Google Analytics adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó részletes tájékoztatója az alábbi linken olvasható:

Adatvédelmi beállítások a Google Analytics szolgáltatásban  

A Google Analytics pontos és részletes működéséről az alábbi linken informálódhatsz:

A Google adatvédelmi irányelvei

Marketing sütiket jelenleg nem használunk.

Olyan sütik esetén, amelyek statisztikai vagy marketing funkciót töltenek be: csak a te hozzájárulásoddal kerülnek alkalmazásra.

 

 

 

 1. A https://www.muvhazcsomor.hu/ weboldal által használt sütik listája

 

Cookie neve:

Cookie tartalma

Lejárati idő

Jellege

_ga_…………………..

Oldalmegtekintések tárolásához és számlálásához a Google Analytics által használt süti. 

1 év

statisztikai

cookieyes-consent

Cookie használat hozzájárulás kezelése

1 év

Feltétlenül szükséges

elementor

Cookie használat hozzájárulás kezelése

soha

Feltétlenül szükséges

 

Az egyes sütikről további információk az alábbi oldalon olvashatók:

https://cookiedatabase.org/

 

 1. Süti beállítások kezelése

A szolgáltató a CookieYes elnevezésű cookie kezelőt használja a honlapon.

Bármelyik oldalra is érkezzen a látogató, egy felugró ablak tájékoztatja őt arról, hogy a weblap sütiket használ. A tájékoztató az alábbi információkra terjed ki:

 • általános tájékoztatás a sütikről,
 • funkcionális sütik: – létezésükre csak figyelemfelhívás történik, automatikusan működésbe lépnek,
 • a statisztikai sütik felsorolása: – mivel ezek használatához szükség van hozzájárulás megadásához, amíg ez nem történik meg inaktívak maradnak,
 • süti tájékoztató elérése.

A weblap első használatakor a statisztikai sütik nem kerülnek alkalmazásra mindaddig, amíg a hozzájárulását a látogató meg nem adja. A hozzájárulás, tiltás bármikor visszavonható, módosítható. A beállítások és egy rövid tájékoztató a képernyő baloldalán található fogaskerék ikonra kattintva érhetők el.

A sütik kezelésére a böngészőn keresztül is van lehetőség. Ekkor akár az összes süti használata is letiltható vagy beállítható, hogy csak bizonyos sütik kerüljenek elhelyezésre.

Az alábbi linkeken részletesebb információk találhatók a sütik beállításainak módosításáról, törléséről a különböző típusú böngészőkben:

Amennyiben reklámblokkolót (ad-blocker) használsz, a sütik használatáról szóló tájékoztatás nem biztos, hogy meg fog jelenni számodra, így szükség lehet a reklámblokkoló deaktiválására.

Tájékoztatunk arról, hogy a cookie tájékoztató része az Adatkezelési tájékoztatónak.

Hatályos: 2023. december 1.

Program naptár

május 2024
hétfőkeddszerdacsütörtökpéntekszombatvasárnap
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
firkin

XXXI. Csömöri napok - szombat

14:00
26
Ismerős Arcok a Csömöri napokon

Ismerős Arcok & Papp Gyula a Csömöri napokon

20:00
kalaka

XXXI. Csömöri napok - vasárnap

11:00
27
28
29
30
31

Brigádnapló filmvetítés és közönségtalálkozó

19:00
1
2
május 2024
hétfőkeddszerdacsütörtökpéntekszombatvasárnap
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
május 2024
hétfőkeddszerdacsütörtökpéntekszombatvasárnap
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
május 2024
hétfőkeddszerdacsütörtökpéntekszombatvasárnap
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
firkin

XXXI. Csömöri napok - szombat

14:00
26
Ismerős Arcok a Csömöri napokon

Ismerős Arcok & Papp Gyula a Csömöri napokon

20:00
kalaka

XXXI. Csömöri napok - vasárnap

11:00
27
28
29
30
31
1
2
május 2024
hétfőkeddszerdacsütörtökpéntekszombatvasárnap
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
május 2024
hétfőkeddszerdacsütörtökpéntekszombatvasárnap
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
május 2024
hétfőkeddszerdacsütörtökpéntekszombatvasárnap
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
május 2024
hétfőkeddszerdacsütörtökpéntekszombatvasárnap
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2