Egyesületek

Csömöri Civil Egyesület

A Csömöri Civil Egyesület 2006 decemberében alakult meg mintegy negyven fővel. A Petőfi Sándor Művelődési Házban megtartott alakuló ülésen az egyesület tagjai a helyi nyilvánosság kiszélesítésében, a hatékonyabb lakossági érdekérvényesítésben jelölték meg a szervezet fő céljait. Emellett különösen fontosnak tartják a település környezeti értékeinek a megóvását, a helyi oktatási-nevelési intézmények folyamatos támogatását és fejlesztését és a széles körben megvitatott, tudatos településfejlesztést.

Az egyesület megalakulása óta az egyik legaktívabb helyi civil szervezet. Több lakossági fórumot tartott aktuális helyi témákról (egészségügy, településfejlesztés, M0-s), és képviselteti magát a település fontosabb közéleti és közösségi rendezvényein (Szüreti bográcsoló, nemzeti ünnepek koszorúzási ünnepségei, ádventi rendezvények).

Az évente több alkalommal minden csömöri háztartásba ingyenesen eljutó egyesületi hírlevele a Civil Szó, amely a szervezeti híreken kívül hangsúlyosan foglalkozik közéleti, helyismereti és környezetvédelmi témákkal.  , és jelentősen hozzájárul a különböző vélemények és álláspontok megismertetéséhez.

Csömöri Hírek (www.csomorihirek.hu ) és Facebook oldala ( https://www.facebook.com/csomorihirek/ ) nem csak az egyesület hivatalos oldala, ahol a szervezetről és programjairól lehet olvasni, hanem a legrégebbi internetes helyi hírportál és nyilvános közösségi oldal is egyben.

A művelődési ház sok más helyi civil, kulturális közösséghez hasonlóan nem csak székhelye a szervezetnek, hanem az egyesületi taggyűléseit is itt tartja a Csömöri Civil Egyesület. Aktívan vesz részt a tagság az intézmény által szervezett több eseményen: Szüreti mulatság bográcsoló programja, adventi jótékonysági vásárok és Civil sátor a Csömöri Napokon.

A művelődési házban 2007 óta a Civil Klub nevű rendezvények keretében helyi vagy regionális vonatkozású, illetve általános témájú nyilvános fórumokat tart az Egyesület, melyeknek vendég előadói között találjuk fontos intézmények vagy települések vezetőit, illetve különböző területek szakembereit, a hazai társadalmi és kulturális-tudományos élet kiemelkedő személyiségeit. 2018-ban megújult a rendezvénysorozat: a kulturális és társadalmi élet országosan neves személyiségeit hívják meg az alkalmakra különböző témákban (pl.: Beer Miklós püspök, Kassai Lajos lovas íjász, Fábri György társadalomkutató, országos környezetvédelmi szervezetek vezetői: Lukács András és Mező János).

Túlzás nélkül állítható, hogy a Csömöri Civil Egyesület az ország egyik legsikeresebb helyi, községi-kisvárosi civil közéleti szervezete. 2010 óta az Egyesület jelöltjei abszolút többséggel irányítják a nagyközség önkormányzatát Fábri István polgármester, egyesületi elnök vezetésével.

Az Egyesület elnöksége: Eigler Tamás, Fábri István, Hantos-Hajdú Erika, Pásztor Sándor, Rajnai Henrik, Sipos Tamás.

Elérhetőségek:
Csömöri Civil Egyesület
2141 Csömör, Vörösmarty u. 1.
E-mail: csomori.civil@freemail.hu
Web: www.csomorihirek.hu
Telefon: 06-30-484-51-57 (Hantos Erika)

Glória Victis

Az alapítvány

Csömör nagyközség konzervatív értékrendű szervezeteinek tagjaiként a kommunizmust és a nácizmust a XX. századi eszmerendszerek két rút vadhajtásának tekintjük. Jól tudjuk, hogy a néptömegek ámítása, hódítás és gyilkolás volt mindkét mozgalom jellemzője. Elbutított társadalmunk tudathasadására és hihetetlen erkölcsi igénytelenségére vall, hogy míg az egykori náci gonosztevőket nagyon helyesen kiközösíti, addig a volt kommunista bűnözőket – akik a mészárlások mértékében a másik oldalt messze maguk mögött hagyván úgy törtek világhatalomra, hogy közben a magántulajdon szentségét lábbal tiporták, és még Istent is
megpróbálták ellopni – demokratikus vetélytársként elfogadja. Számunkra, akik a rendszerváltást huszonhárom év elteltével is várjuk, e kettős mérce elfogadhatatlan.
Ezért döntöttünk 2004 végén úgy, hogy 1956-os forradalmunk és szabadságharcunk 50. évfordulója alkalmából egy olyan emlékművet építünk, mely egyben az
egyetemes vörös téboly mártírjai előtt is tiszteleg.
Egy évvel később, 2005. december közepén értesültünk arról, hogy az Európa Tanács politikai bizottsága elfogadta A totalitárius kommunista rezsimek által elkövetett bűnök nemzetközi elítélésének szükségessége című jelentéstervezetet. A tervezet szerint a Szovjetunióban 20 millió, Kínában 65 millió, Vietnamban 1 millió,
Észak-Koreában 2 millió, Kambodzsában 2 millió, Kelet-Európában 1 millió, Latin-Amerikában 150 ezer, Afrikában 1,7 millió, Afganisztánban pedig 1,5 millió áldozat vére szárad a kommunisták lelkén.
2006. január 25-én aztán megszületett az elmúlt két évtized minden bizonnyal legfontosabb nemzetközi dokumentuma, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének 1481-es számú határozata, mely úgy nevezi meg a kommunista bűnöket 1917-től napjainkig (egyéni és tömeges gyilkosságok, koncentrációs táborok, mesterségesen előidézett éhínség, deportálások, kínzások, kényszermunka, vallásüldözés és a kollektív terror egyéb formái), hogy közben tisztelettel adózik a 100 milliónyi áldozat emlékének is. Nagy elégtétellel olvastuk ennek a negyvenhárom európai tagállamot tömörítő, emberjogi kérdésekkel is foglalkozó
szervezetnek a határozatát, hisz a dokumentum teljes mértékben igazolta célkitűzésünket!
Semmi esetre sem fogadhatjuk el azonban a még manapság is agg nácikra vadászó, az ótestamentumi „szemet szemért, fogat fogért” alapelvet gyakorló Wiesenthal-iroda filozófiáját. Elvégre a gyilkos eszmerendszer hitvány hordozói is felebarátaink. Hogy is írja Lukács? „…ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld meg őt; és ha
megbánja, bocsáss meg néki!” (Lk 17:3). Nos, felejtést nem ígérhetünk – ezért az emlékmű! –, de ezeket a szavakat mérlegelve a megbocsátásnak állunk elébe.
Nemzetünk jövője, társadalmunk harmóniája érdekében hőn óhajtjuk, hogy azoknak, akik huszonhárom évvel ezelőttig a milliók haláláért felelős diktatúrát vezető pártbeosztásban szolgálták és embertársaikat demokratikus jogaiktól megfosztották, legyen erejük megalázkodni és roppant vétkeikért jól artikulálva bocsánatot kérni. Majd miután ezt megtették, vonuljanak ki a közéletből! A politikát nagy ívben kerülő, civil életükre Isten áldását kérjük. Addig mindenesetre, míg a kívánt aktust meg nem ejtik, szeretőn gyengéd, ám határozott dorgálásokkal mutatjuk nékik a helyes utat. Hogy végre rendszert tudjunk váltani!

2012 őszén

Az alapítvány ezen, célkitűzés elérése érdekében tevékenykedik, hetente találkoznak a művelődési házban.


EMLÉKMŰ AZ 1956-os FORRADALOM és a KOMMUNIZMUS ÜLDÖZÖTTJEINEK EMLÉKÉRE
A csömöri Gloria Victis Közhasznú Alapítvány a Csömöri Önkormányzat segítségével és támogatásával 2006. október 21-én felavatta a Hősök Kertjében Vígh János által tervezett és alkotott ’56-os emlékművet.
Az avató ünnepségen több ezren vettek részt, olyan neves művészek léptek fel, mint Pitti Katalin, Sasvári Sándor. Beszédet mondott többek között Mátyás Sándor kuratórium elnök mellett, Tőkés László Királyhágó-melléki református püspök, Markus MecKel, a Bundestag képviselője. A ünnepély ökumenikus emlékműavatással fejeződött be.

Program naptár

május 2024
hétfőkeddszerdacsütörtökpéntekszombatvasárnap
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
firkin

XXXI. Csömöri napok - szombat

14:00
26
Ismerős Arcok a Csömöri napokon

Ismerős Arcok & Papp Gyula a Csömöri napokon

20:00
kalaka

XXXI. Csömöri napok - vasárnap

11:00
27
28
29
30
31

Brigádnapló filmvetítés és közönségtalálkozó

19:00
1
2
május 2024
hétfőkeddszerdacsütörtökpéntekszombatvasárnap
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
május 2024
hétfőkeddszerdacsütörtökpéntekszombatvasárnap
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
május 2024
hétfőkeddszerdacsütörtökpéntekszombatvasárnap
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
firkin

XXXI. Csömöri napok - szombat

14:00
26
Ismerős Arcok a Csömöri napokon

Ismerős Arcok & Papp Gyula a Csömöri napokon

20:00
kalaka

XXXI. Csömöri napok - vasárnap

11:00
27
28
29
30
31
1
2
május 2024
hétfőkeddszerdacsütörtökpéntekszombatvasárnap
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
május 2024
hétfőkeddszerdacsütörtökpéntekszombatvasárnap
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
május 2024
hétfőkeddszerdacsütörtökpéntekszombatvasárnap
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
május 2024
hétfőkeddszerdacsütörtökpéntekszombatvasárnap
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2